fredag, december 11, 2009

Skär inte på kvinnofriden!

I dag skriver jag tillsammans med många starka kvinnofridsförkämpar, bland andra ordföranden för Roks, SKR, Män för Jämställdhet m.fl. på Svenska Dagbladets Brännpunkt om kommunernas klåfingrighet gentemot kvinnofridsmedlen och hur lätt kvinnofrid reduceras till en nedskärningsfråga i lågkonjunktur istället för en del av välfärdsstaten.

Läs och kommentera!

1 Comments:

Anonymous Boman said...

Tack för att du tar upp denna viktiga fråga. Räkna dock med mothugg från vissa män som känner sig utpekade så snart frågan om våldet emot kvinnorna tas upp.
Tron på att mannen äger sin kvinna sitter hårt kvar i vårt samhälle. Inte för så länge sedan var det lagligt för en man att "aga" sin hustru och sina barn. Arbeta med de unga för att förändra attityderna, då finns det en möjlighet att vinna kampen mot våldet.

11 december, 2009 18:03  

Skicka en kommentar

<< Home