lördag, december 19, 2009

Debaclet som inte förvånade

Inget bindande avtal för världens länder att minska utsläppen som hotar mänsklighetens överlevnad på denna jord.

Barack Obamas brösttoner ekar ihåligt över jorden. Saab läggs ner och världens ledare som samlas för att rädda jorden från förestående klimatkatastrof går vilse i förhandlingstekniker.

Jag är inte förvånad, men rejält besviken.

Men jag tänker mig att detta kanske kan verka som en varningsklocka för världens befolkning. Som ser sina folkvalda ledare göra val som inte främjar deras bästa. Jag hoppas att de vid sina respektive val till parlament röstar på dem som står för en politik baserat på hållbarhet och klimatsmarthet.

Det är dags att vi någon gång lär oss av historien.