onsdag, oktober 29, 2008

Quatre pas en arrière pour l'Europe!

Margot Wallström säger det som det är i dagens City: Det svartnar framför ögonen av kostymer och slipsar".

Jag säger, vi behöver fler som Margot på toppositioner inom politiken. Hennes frispråkighet har väl att göra med att hon snart slutar som vice ordförande i kommissionen. Men hennes politiska patos har alltid lyst igenom i hennes politiska arbete.

Anledningen till Wallströms ilska är att det under nästa år ska väljas två (fyra om Lissabonfördraget träder i kraft) toppolitiker, nämligen en ny talman samt en ny kommissionsordförande (med Lissabonfördraget ska även en permanent ordförande för det Europeiska rådet och en "utrikesminister" för EU väljas). Och det har i förhandssnacket para pratats om "quatre hommes pour l'Europe", dvs fyra män för Europa, som ska ta över dessa nyckelpositioner inom EU.

Jag kallar det för fyra steg tillbaka för Europa.

Inte bara Wallström har tagit bladet från munnen, flera EU-parlamentariker har startat ett upprop för fler kvinnor som politiker inom EU och även på medlemslandsnivå. Frågan är, duger ingen av de 250 miljoner kvinnorna bland EU:s medlemsländer till toppolitiska positioner? Skriv på petitionen för Females in Front!

3 Comments:

Blogger Lage Rahm said...

Ja, tänka sig. Ingen av de 250 miljonerna kvinnor duger. Patriarkatet har granskat alla noggrant och kommit fram till att ingen duger. Problemet, om jag förstod patriarkatet rätt, var att samtliga av dessa var kvinnor vilket ju per definition gör dem sämre att leda och styra och bättre på att städa och laga mat...

29 oktober, 2008 14:13  
Blogger Camilla said...

Det lyser om M. Wallström. Men vad jag förstår har hon varit med i förhandlingar, beslut som inskränker öppenheten inom EU, offentlighetsprincipen etc. Att förhandlingar inte har någon insyn, utan sker bakom lyckta dörrar. Det tycker jag är negativt.

31 oktober, 2008 18:44  
Blogger THE Banana said...

Alla ska ha rättvis möjlighet att komma till en maktposition. Jag förstår dock inte - vad bygger resonemanget på? Att besluten skulle bli bättre genom att man tvingar in kvinnor, och därmed ökar gemensamma IQ-nivån? Det är politiskt korrekt, till och med trendigt, idag att skylla allt på könsstrukturer (läs män). Margots uttalanden kunde ha lagts fram på ett mindre elefantplumpigt sätt, det går dock an iaf. Hde man vänt på det och låtit en man stå för orden så hade reaktionerna sett betydligt mer annorlunda ut.

07 november, 2008 15:38  

Skicka en kommentar

<< Home